Klub Rękodzieła

Pierwszy raz w tym roku kalendarzowym odbyło się spotkanie Klubu Rękodzieła. Powitaliśmy nową klubowiczkę, która przyniosła piękne prace z wikliny papierowej