Info

» Home

» Kontakt

» Statut biblioteki

» Historia

» Regulamin

» Cele i zadania

» Godziny otwarcia

» Biblioteki w Powiecie


Polecamy

Jesteś naszym

89

gościem

Cele i zadania

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie istnieje od 1945 roku. Zmieniała nazwy, było to związane ze zmianami administracyjnymi kraju. Pełniła funkcje biblioteki powiatowej, miejsko-gminnej. Od 2001 jest instytucją kultury. Jej zadanie to : gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Prowadzenie działalności informacyjnej. Gromadzenie i zachowywanie prasy lokalnej, księgozbioru regionalnego oraz dokumentów życia społecznego. Prowadzenie Bazy Informacji Lokalnej - kompleksowej informacji dotyczącej gminy w jednym miejscu, gdzie m.in. można poznać wszystkie dokumenty prawa miejscowego, przebieg obrad sesji samorządu lokalnego. Współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami. Prowadzenie lekcji bibliotecznych na miejscu i w szkołach. Edukacja regionalna-współpraca ze szkołami Współpraca z bibliotekarzami ze wszystkich bibliotek w mieście, organizowanie wspólnych szkoleń. Głośne czytanie w przedszkolach, na oddziale dziecięcym w szpitalu, wspólnie z wolontariuszami Katolickiego Stowarzyszenia - Centrum Młodych. Czytamy razem wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Popularyzacja prac twórców lokalnych - wystawy. Organizowanie spotkań autorskich. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej.Zapytanie niepoprawne